Uzupełnij wynagrodzenie

Wpisz wynagrodzenie brutto w każdym miesiącu

Uzupełnij wynagrodzenie
Uzupełnij wynagrodzenie
Uzupełnij wynagrodzenie
Uzupełnij wynagrodzenie
Uzupełnij wynagrodzenie
Uzupełnij wynagrodzenie
Uzupełnij wynagrodzenie
Uzupełnij wynagrodzenie
Uzupełnij wynagrodzenie
Uzupełnij wynagrodzenie
Uzupełnij wynagrodzenie
Uzupełnij wynagrodzenie
Wybierz czy praca w miejscu zamieszkania
Wybierz czy przysługuje kwota zmniejszająca
Wybierz czy pracownik korzysta z 50% kosztów uzyskania przychodu
Wybierz czy korzystasz z ulgi dla kasy średniej
Wybierz czy korzystasz z zasad rozporządzenia
Wybierz czy korzystasz z PPK

Wynik kalkulacji

Wynik kalkulacji

Miesiąc

styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
SUMA

Wynagrodzenie
miesięczne brutto

Wynagrodzenie miesięczne
netto 2022

Wynagrodzenie miesięczne
netto 2021 *

Różnica pomiędzy
poszczególnymi miesiącami
2022-2021

Rozliczenie podatku
w 2022
Rozliczenie podatku
w 2021
Różnica pomiędzy
2022 a 2021

Kwota dodatnia
- nadpłata do zwrotu

Kwota ujemna
- niedopłata podatku

Wynagrodzenie netto